Witamy na stronie Zespołu Chemii Organicznej!

 

Zespół Chemii Organicznej powstał z przekształcenia Zakładu Chemii Organicznej istniejącego od

1 lipca 1969 roku, który działał od czasu powołania do działalności dydaktycznej i naukowej  Instytutu Chemii.

 

Działalność naukowa Zespołu obejmuje kilka ścieżek:

 

1. projektowanie leków i modelowanie molekularne

 

2. synteza związków z grup pochodnych chinolin i tiosemikarbazonów, które badane są pod kątem aktywności biologicznej

 

3. synteza nanokatalizatorów o potencjalnym wykorzystaniu w technologiach przemysłowych