Dr inż. Maciej Serda

 

 

 

ŻYCIORYS ZAWODOWY

 

Absolwent Politechniki Śląskiej (kierunek chemia, 2009) oraz studiów doktoranckich z zakresu chemii w grupie prof. Jarosława Polańskiego.

Swoją pracę doktorską pod tytułem: "Synteza i aktywność biologiczna nowych analogów tiosemikarbazonowych chelatorów żelaza" obronił w 2013 roku.

Należy nadmienić, że praca doktorska była finansowana przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu PRELUDIUM, wykonywał projektując i syntezując chelatory metali o działaniu przeciwnowotworowym.

Zatrudniony w Instytucie Chemii Uniwersytetu Śląskiego od 2013 roku, odbył dwa w długoterminowe staże postdoktorskie w USA, w University of Chicago (grupa prof. Viresha Rawala) oraz w Rice University (grupa prof. Lona Wilsona).

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE 

 

Obecnie w centrum jego zainteresowań jest chemia medyczna i nanomedycyna, ze szczególnym uwzględnieniem chemii fullerenów. 

 

PROJEKTY

 

"Chelatory żelaza -nowe podejście do terapii przeciwnowotworowej"

Preludium 2011/01/N/NZ4/01166

Czas realizacji: 2011-2013

 Kwota: 195 100 zł

 

"Nowe glikofullereny dla terapii przeciwnowotworowych"

 Sonata UMO -2016/23/D/NZ7/00912

Czas realizacji: 2017-2020

 Kwota: 783 570 zł