Dr Wioleta Cieślik

 

 

ŻYCIORYS ZAWODOWY

 

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, studia magisterskie ukończyła w 2010 roku na kierunku: chemia. Tytuł doktora nauk chemicznych uzyskała w 2015 roku. W trakcie trwania doktoratu odbyła 5-miesięczny staż na Wydziale Farmacji na Uniwersytecie Karola w Hradec Kralove.

Pracę doktorską pod tytułem: "Badanie spektrum aktywności biologicznej wybranych pochodnych chinoliny" obroniła z wyróżnieniem.

Należy nadmienić, że praca doktorska była finansowana przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu Preludium 4.

Ponadto jest laureatką licznych stypendiów naukowych m.in. DoktoRIS, UPGOW czy CITTRFUŚ.

Zatrudniona w Instytucie Chemii Uniwersytetu Śląskiego od 2015 roku. W 2016 roku odbyła roczny staż postdoktorski w Hiszpanii, w Universidad Autónoma de Madrid (grupa prof. Jose Alemana), gdzie prowadziła badania nad syntezą asymetryczną z wykorzystaniem organokatalizatorów, w prestiżowym grancie finansowanym przez European Research Council (ERC).

Współautorka licznych publikacji naukowych, patentów oraz doniesień konferencyjnych.

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE 

 

Obecnie w centrum jej zainteresowań jest organokataliza, synteza asymetryczna oraz chemia medyczna, ze szczególnym uwzględnieniem związków chiralnych. 

 

PROJEKTY

 

" Synteza i aktywność przeciwgrzybicza wybranych pochodnych chinoliny"

Preludium 4 2012/07/N/NZ7/02110

Czas realizacji: 2013-2015

 Kwota: 99 970 zł